Janpad me karyarat lekhpalo ke gramo avam sambandhit thano ki upasthiti ke sambandh me soochna

Janpad me karyarat lekhpalo ke gramo avam sambandhit thano ki upasthiti ke sambandh me soochna